FOTO #5: Španělsko-americká válka – G.cz
Průběh celé války byl charakterizován naprosto jednostrannou převahou Spojených států, které během pouhých 10 týdnů zcela zničily španělskou zámořskou flotilu (zbytek námořnictva se vrátil bránit samotné Španělsko před případnou invazí) a bez větších problému obsadily Kubu, Filipíny, a především budoucí americké državy Portoriko a Guam. By Antón e Iboleón, Antonio - [1], CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=68550809