FOTO #4: Španělsko-americká válka – G.cz
Veřejnost toto vysvětlení okamžitě přijala a po tvrdém nátlaku ze strany předních amerických politiků požádal navzdory osobnímu nesouhlasu prezident McKinley Kongres o vyhlášení války Španělského království, k čemuž došlo 21. dubna 1898 public domain