FOTO #1: Španělsko-americká válka – G.cz
Španělské impérium bývalo jednou z nejmocnějších říší na světě. Na konci 19. století z kdysi rozsáhlých kolonií zbývalo jen několik málo posledních držav. Poslední ránu nejstaršímu zámořskému impérium zarazily Spojené státy, které v roce 1898 vyhlásily Španělsku válku, která měla pro obě země dalekosáhlé následky. public domain