fb pixel Sovětsko-japonská válka | G.cz
Před 78 lety, na samém konci druhé světové války, otevřel Sovětský svaz dálnovýchodní frontu, čímž oficiálně začala sovětsko-japonská válka. Poslední větší vojenský střet nejničivějšího konfliktu v lidských dějinách významně přispěl k japonské kapitulaci. Část historiků dokonce tvrdí, že právě Sověti měli na japonské porážce větší podíl než atomové bombardování Spojených států… By RIA Novosti archive, image #834147 / Haldei / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19449555