fb pixel Smrt z ozáření | G.cz
Poprvé lidstvo poznalo, jak může být radiace nebezpečná již na samém počátku jaderného výzkumu, a to v roce 1945. Tehdy během prací na projektu Manhattan, který vyústil ve zkonstruování prvních dvou jaderných bomb, zemřeli hned dva lidé. public domain