FOTO #3: Hérostratés sice zapálil chrám bohyně Artemis, ale zde se na něj odkazuje jako na chrám bohyně Diany. To proto, že římská Diana byla stejnou bohyní lovu jako řecká Artemis. – G.cz
Hérostratés sice zapálil chrám bohyně Artemis, ale zde se na něj odkazuje jako na chrám bohyně Diany. To proto, že římská Diana byla stejnou bohyní lovu jako řecká Artemis. Profimedia.cz