FOTO #2: Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., český jazykovědec a současný ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie Věd ČR, ukazuje techniku přechylování. – G.cz
Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr., český jazykovědec a současný ředitel Ústavu pro jazyk český Akademie Věd ČR, ukazuje techniku přechylování. Profimedia.cz