FOTO #6: Sjezd STAN – G.cz
Ačkoliv byli důrazně žádáni o jejich vracení, troufalí účastníci několik speciálních miniešušů neváhali sprostě ani ne tak odcizit jako ukradnout! Foto poskytla Anna Franke