fb pixel Sjednocení Německa a evropské obavy | G.cz
Michaila Gorbačova pak Thatcher prosila, aby nadále nechal ve Východním Německu sovětská vojska, aby ke sjednocení nemohlo dojít - sovětský vládce ale její prosby nevyslyšel. By RIA Novosti archive, image #359290 / Yuryi Abramochkin / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=18135125