fb pixel Sjednocení Německa a evropské obavy | G.cz
Britská premiérka při několika příležitostech ukazovala své obavy na předválečné mapě Německa, čímž chtěla vyvolat dojem, že Němci se svých územních nároků nikdy nevzdají. Na schůzi Evropského společenství ve Štrasburku se pak nestyděla před samotným Helmutem Kohlem prohlásit, že Britové Němce porazili už dvakrát a oni se přece vrátili. By Bundesarchiv, B 145 Bild-F074398-0021 / Engelbert Reineke / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5471519