fb pixel Sjednocení Německa a evropské obavy | G.cz
Západoněmecká vláda pod vedením Helmuta Kohla započala rapidní plán, na jehož konci měla být Německá demokratická republika plně připojena k Německé spolkové republice. Rychlost sjednocení překvapila krom samotných Němců i světové státníky, z nichž někteří neměli z představy znovuobnoveného velkého Německa příliš velkou radost. Byť většina světa podporovala Němce v jejich snaze o sjednocení, někteří přední politici by raději nechali německý národ hezky rozdělený na dva malé neškodné státy. Část z nich pak začala velice rychle projevovat tyto své obavy. By Bundesarchiv, Bild 183-1990-1003-008 / Uhlemann, Thomas / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5425915