fb pixel FOTO #2: Sedm dní k řece Rýn – G.cz
Úplně první plány na vojenskou konfrontaci se Sovětským svazem přitom pocházejí již z roku 1945, kdy Winston Churchill, znechucený sovětským postupem v Polsku, navrhoval tzv. Operaci Unthinkable (Nemyslitelná operace). V rámci tohoto poměrně dosti odvážného plánu se měly spojené britsko-americké síly, za pomoci polské armády a zbytku německého Wehrmachtu, pokusit osvobodit východní Evropu od sovětského vlivu. K uskutečnění operace ze zcela zjevných důvodů nikdy nedošlo, ale jak se vztahy mezi Západem a Východem postupně zhoršovaly, začaly obě strany vypracovávat vojenské plány na zničení nenáviděného protivníka. public domain