fb pixel SCP | G.cz
SCP-055 je takzvané sebeudržující se tajemství. Je držené v betonovém trezoru a Faradayově kleci... a zapomenete cokoli, co se tohoto SCP týká v rámci sekund poté, co trezor opustíte. Nikdo tedy neví, jak vypadá, co to je, jak je nebezpečné. Může to být úplně bezpečná hovadinka, ale může to být také předmět třídy Keter. Tedy předmět, který může naplnit apokalyptické scénáře. YouTube.com - TOP 5 scary videos