fb pixel SCP | G.cz
Tohle je SCP-087, které hrozně dobře ztělesňuje znepokojivost a tíhu SCP příběhů. Tohle je lokace. Konkrétně jsou to schody, které vedou dolů. Kam dolů? Nikdo neví. Možná do nekonečna. Pořád. Do tmy. Několik expedic bylo vysláno dolů, pár se jich nevrátilo. Výzkumníci, kteří se vrátili popisují přízračné obličeje hledící odnikud. Takže je SCP-087 chráněno a sem tam se na něj provádějí testy. YouTube.com - TOP 5 scary videos