FOTO #6: Sámova říše – G.cz
Sámo držel moc pomocí velice efektivního institutu – hromadného manželství. Kronika mluví až o 12 manželkách, díky čemuž si král Sámo v podstatě získal zástupce (čti ženu) z každého většího kmene. Sámova říše se díky tomu rozkládala na území Čech, Moravy (zde mělo být centrum), jižního Německa, severního Rakouska a západního Slovenska. I když byla Sámova říše ve své době nesourodým, ale významným státním útvarem, dlouho se na výsluní dějin neohřála. Po smrti Sáma v roce 658 (či 659) se jí hromadná sňatková politika stala osudnou – jelikož měl Sámo na 22 synů a 15 dcer, každý se mohl přihlásit o „trůn“, čímž došlo k rozpadu celého kmenového svazu. public domain