FOTO #5: Sámova říše – G.cz
Vítězství nad Dagobertem mělo Sáma povzbudit natolik, že v následujících letech jeho podnikla několik úspěšných plenících nájezdů do Dagobertova království. Navíc získal významného spojence, srbského knížete Dervana, který byl původně Dagobertovým vazalem. public domain