FOTO #4: Sámova říše – G.cz
V roce 631 pak došlo k nejdůležitější zaznamenané události v dějinách tohoto slovanského proto-státu, kdy slovanská vojska pod Sámovým vedením porazila franckého krále Dagoberta I. v bitvě u Wogastisburgu. public domain