FOTO #3: Sámova říše – G.cz
Zdá se, že v určitý moment se Slované rozhodli povstat proti Avarům a sjednotit je měl pod svou vládou právě Sámo, který si sliboval, že tak ochrání své obchodní zájmy v oblasti. Někteří historici uvádějí, že měl využít své obchodní vztahy s početnými slovanskými kmeny, kteří v něm navíc viděli „člověka odjinud“, který stál mimo komplikované tradiční kmenové vztahy. Tak či onak, v roce 626 porazily Sámovy sjednocené kmeny avarskou armádu. public domain