FOTO #5: Rukopisy – G.cz
Tohle je kostel, ve kterém se "našel" Rukopis královedvorský. By unknown, uploaded Daniel.baranek - KUTNAR, František – MAREK, Jaroslav. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. 2. vyd. Praha: NLN, 1997. 1065 s. ISBN 80-7106-252-9. str. 174., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid