fb pixel FOTO #5: Role Míly Myslíkové – G.cz
Myslíková hrála spíše jednoduché charaktery, ale občas se dostala i k serióznější práci - třeba ve Skřiváncích na niti. Filmové studio Barrandov