FOTO #3: Role Josefa Abrháma – G.cz
Po roli třídního učitele přišla nabídka na seriál Nemocnice na kraji města. Česká televize