FOTO #4: Rodina Masaryků – G.cz
Nejstarší z dětí Alice Masaryková. Public domain/wikimedia commons