FOTO #3: Rodina Masaryků – G.cz
Československý diplomat Jan Masaryk v roce 1924. Public domain/wikimedia commons