fb pixel RMS Lusitania | G.cz
Ilustrační kresba k dobovému novinovému článku o potopení parníku Lusitania německou ponorkou. Kresba otištěná v novinách New York Herald a London Sphere, ca. 1915 – Eyewitness at the National Archive, nahrá na Wikipedii v září 2008 uživatelem Aquitania, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5083852