fb pixel Reinhard Heydrich | G.cz
Reinhard Heydrich byl příkladem toho, jak má vypadat příslušník árijské rasy. Ruffneck88 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54789452