fb pixel Reinhard Heydrich | G.cz
Manželka Lina byla jeho osudovou ženou. Právě ona hrála na začátku jeho kariéry zásadní roli. By Bundesarchiv, Bild 146-1972-039-24 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5731811