fb pixel Reinhard Heydrich a Svatováclavská koruna | G.cz
Říšský protektor si měl Svatováclavskou korunu nasadit 19. 11. 1941. Zda tomu tak skutečně bylo, nejde s jistotou říct. Jisté ale je, že ten den si ji opravdu prohlížel. Ruffneck88 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54789452