fb pixel Reinhard Heydrich a Svatováclavská koruna | G.cz
Podle legendy se praví, že Svatováclavská koruna nepatří na hlavu nikomu, kdo není panovník vyvolený Bohem. Pokud si ji někdo nepovolaný na hlavu nasadí, do roka zemře násilnou smrtí. Koláž G.cz