FOTO #5: Byla to Lina, kdo, poté, co mu vyšlapal cestič, Heydricha přiměl, aby vstoupil do SS. – G.cz
Byla to Lina, kdo, poté, co mu vyšlapal cestičku na vrchol NSDAP, Heydricha přiměl, aby vstoupil do SS. Archiv