fb pixel Rasová segregace a Plessy vs. Ferguson | G.cz
Spor se skutečně k Nejvyššímu soudu dostal a v roce 1896 tak mohli soudci této legendární soudní instituce přijít s rozsudkem, který na dalších 70 let udělal z černochů občany druhé kategorie. Zaručená rovnost podle soudu nebyla porušena, jelikož černoši vlakem jezdit mohli, byť tedy v oddělených vagónech. Dokud tedy byl tedy zaručen rovný přístup (a stejná kvalita služeb), byla segregace legální – tomuto principu se později začalo říkat „oddělení, ale rovní“. public domain