fb pixel FOTO #6: Raná péče o děti s handicapem – G.cz
„Rodinám dětí s ohroženým vývojem nebo s postižením poskytujeme podporu a pomoc, aby svůj život zvládaly lépe,“ tak definují svoji činnost přímo ve Společnosti pro ranou péči. www.ranapece.cz