FOTO #3: Radola Gajda – G.cz
Volební leták Národní obce fašistické z roku 1935 hlásající: „FAŠISTÉ nastupují do voleb!“ Public domain/Wikimedia commons