FOTO #3: Queeni - film vs. realita – G.cz
Kytaristu Briana Maye (vlevo) ztvárnil Gwilym Lee (vpravo). Tomu, kdo Leeho nacastoval, se klaníme. koláž G.cz