fb pixel FOTO #5: První vánoční stromeček – G.cz
Nakonec byl základní kámen domova pro odložené děti položen až o další 4 roky později. tradice stromečků na náměstích se ale ujala a nakoenc přežila i druhou světovou válku a komunismus. Volné dílo