fb pixel Prora | G.cz
Prora se skládala z celkem 8 totožných traktů, ve kterých bylo počítáno s 10 000 pokoji. Všechny měly okna obrácená k moři. Tak si to přál Adolf Hitler. Jana Mrákotová, G.cz