fb pixel Projekt Trinity | G.cz
Tzv. the gadget, který byl pro test sestaven. Bomba explodovala silou srovnatelnou s explozí 20 kilotun TNT. Los Alamos National Laboratory – HD.4G.054, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=35935781