FOTO #1: Projekt MC-Ultra – G.cz
Kontroverzní projekt CIA MK-Ultra zahrnoval podávání dávek LSD nicnetušícím Američanům. Pinterest