FOTO #1: Horník stříká stěny mletým vápencem, aby preventivně zamezil vzniku nebezpečných koncentrací uhelného prachu – G.cz
Horník stříká stěny mletým vápencem, aby preventivně zamezil vzniku nebezpečných koncentrací uhelného prachu commons.wikimedia.org