fb pixel Přehled závadných potravin z Polska, které byly dovezeny do ČR | G.cz
V roce 2010 se díky laboratorním testům zjistilo, že tresčí játra od několika polských výrobců obsahovala nadlimit dioxinů a polychlorovaných bifenylů. Facebook.com - Ministerstvo zemědělství ČR