FOTO #3: Potomci nejvyšších vůdců SSSR – G.cz
Sergej Churščov. Poslední žijící potomek Nikity Chruščova. Wikipedia