FOTO #4: Poslední roky Edvarda Beneše – G.cz
Přestože Beneš za války i po ní prosazoval vizi, že Československo se stane jakýmsi mostem mezi Západem a Východem, rychle se rozbíhající Studená válka i zrada ze strany Stalina a jemu podřízených československých komunistů, tuto myšlenku zcela zničily. Beneš, který se ze strachu před dalším německém útokem rozhodl přimknout ke Stalinovi, byl rozhořčen zradou sovětského vůdce – především pak v létě 1947, kdy bylo Československo nuceno odmítnout již schválený Marshallův plán, což Beneš označoval za druhý Mnichov. Jeho znechucení z komunistů se nadále stupňovalo. reprofoto youtube.com