fb pixel Poslední dny Krista v umění | G.cz
A Nanebevstoupení. Volné dílo, autor: Mistr Vyšebrodského oltáře, Národní galerie v Praze