fb pixel Poslední dny Krista v umění | G.cz
Jedním z nejslavněšjích zpodobnění Kristova zmrtvýchvstání je bezpochyby část oltáře z kostela sv. Jiljí od mistra Třeboňského z roku 1380 (cca). Mistr třeboňského oltáře – Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66045413