fb pixel Posílení moci naší vlády v době krize | G.cz
Lubomír Metnar navrhl posílení role vlády při ohrožení země. Wikipedia