fb pixel Pomlčková válka | G.cz
Byť se Havel i ostatní zoufale snažili přicházet s kompromisními názvy, jako byla Republika česko-slovenská či Federace České a Slovenské republiky, nakonec se parlament dohodl na jakémsi „kočko-psu“, takže byl 29. března 1990 schválen název Československá federativní republika. Slovenská varianta přitom měla znít Česko-slovenská federativní republika. Ani to ale Slováky neuspokojilo. česká televize