fb pixel Pomlčková válka | G.cz
To ale zase nebyli schopni přijmout Češi, kterým pomlčka (i když to byl vlastně spojovník) evokovala název z traumatického období druhé republiky, které vyvrcholilo odtržením Slovenska. Autor: Bundesarchiv, Bild 146-1976-033-06 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5482833