fb pixel Pomlčková válka | G.cz
Již v lednu Havel vyzval poslance Federálního shromáždění, aby z federálního názvu vypustili slovo „socialistická“, které bylo v názvu země od schválení socialistické ústavy v roce 1960. I když se na první pohled mělo jednat o pouhou formalitu, okamžitě se ozvali zástupci slovenské strany, kteří požadovali, aby byl název země změněn na Česko-slovenská republika. Tím chtěli zdůraznit, že Slovensko má stejné postavení jako česká část státu. česká televize