fb pixel Pod vodou | G.cz
Nacházíme se v podmořské vědecké laboratoři, která stojí na jednom z nejhlubších míst mořského dna. Je obklopena naprostou temnotou, svírána strašlivým tlakem, teplota okolní vody se blíží nule. 20th Century Fox