FOTO #3: Pochybní absolventi vysoké školy mezi námi – G.cz
Zdeněk Ondráček (KSČM) používá titul PhD., i když by správně kvůli plagiátorství u své disertační práce neměl. reprofoto facebook