FOTO #2: Slovenský komunista Alois Indra. – G.cz
Slovenský komunista Alois Indra. wikipedia.com